De doelgroepen binnen uw organisatie

Binnen uw organisatie bevinden zich verschillen doelgroepen met elk hun eigen verantwoordelijkheden en behoeftes. Hieronder hebben we bij elke doelgroep een aantal zaken op een rijtje gezet.

Directie

Personeelsplanning als sturingsproces:

 • Tekort aan goed, gekwalificeerd personeel
 • Bezuinigingen in de zorg
 • Efficiënte inzet kostbare medewerkers
 • Match tussen vraag en aanbod

Personeelsplanning voor het bereiken van uw doelstellingen:

 • Veranderingen in de maatschappij, de politiek en de markt
 • Blijft de missie en de visie nog staan
 • Centralisatie of juist niet
 • Meer gespecialiseerde zorg

Capaciteitsplanning strikt noodzakelijk:

 • Kostenbeheersing
 • Leeftijdsverloop personeel
 • Opleidingsbeleid
 • Meer ZZP’ers of juist niet
 • Loopbaanmanagement

Management

Wat is de actuele stand van zaken

 • Zijn de mensen juist ingepland
 • Wordt de cliënt optimaal verzorgd door de juiste medewerkers
 • Is de planning voorzien van de juiste controles
 • Korte- en lange termijnplanning
 • Kostenoverzicht
 • Inhuur (externe inzet)

Winnen met personeelsplanning

 • Totaal inzicht op zowel personeel als cliënt
 • Goede verdeling van de inzet over teams, afdelingen en individueel niveau
 • Is onderbezetting inzichtelijk
 • Wordt overcapaciteit goed opgelost
 • Zijn de competenties nog actueel
 • Wensen van

Eenvoudig verantwoorden

 • Resultaten en prognoses
 • Koten en opbrengsten inzichtelijk maken
 • Duidelijke rapportages
 • Alles inzichtelijk hebben

HRM

Antwoord op strategische vraagstukken

 • Personeelsbestand richting de toekomst
 • Opleidingsbeleid
 • Vergrijzing
 • Aantrekkelijke werkgever
 • Personeel breder inzetbaar

Het organiseren van je Personeelsplanning

 • Veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt
 • Veranderende operationele tijden
 • Meer flexibiliteit van de medewerkers
 • Centraal plannen
 • Verbinding tussen intramuraal en extramuraal
 • Roosterbeleid
 • OR
 • CAO, Arbeidstijdenwet, Huisregels
 • Afdeling overschrijdend plannen
 • Fusieplannen
 • Totaal Informatie

Salarisadministratie

Salarissen en Planning: een stabiele en betrouwbare koppeling

 • Contractafspraken, uurloon, ORT, gewerkte uren, ziek
 • Juiste informatie
 • Automatische verwerking
 • Zo min mogelijk handmatige aanpassingen

Inzicht in tijdverantwoording

 • Besteding van tijd
 • Reistijd
 • Administratie
 • Overwerk
 • Weekenden

Bruikbare Rapportages

 • BStuurinformatie richting Management en HRM
 • BPersoneelskosten versus begroting
 • BZiekteverzuim
 • BZwangerschapsverloven

Netwerk- & Applicatiebeheer

De beste oplossingen

 • Alles in de cloud of juist niet
 • SaaS of juist niet of gedeeltelijk
 • Praktische bruikbaarheid van applicaties
 • Een moderne data structuur
 • Toepasbaar op de bestaande ICT architectuur

Directe ondersteuning

 • ICT is de rots in de branding
 • Een professionele helpdesk
 • Duidelijke releasenotes
 • Heldere versie structuur
 • Inzichtelijke roadmap
 • Geen onverwachte kosten

Veilige en stabiele koppelingen

 • Software kent vele specifieke oplossingen die met elkaar “praten”
 • Planningssoftware koppelt met alle gangbare informatie systemen
 • Altijd een goedgekeurd technisch- en een functioneel ontwerp

Planning

Overzichtelijk en makkelijk in gebruik

  • Duidelijke knoppen
  • Overzichtelijke schermen
  • Op diverse manieren kunnen kijken naar de planning
  • Diensten, taken en werkplekken in 1 scherm
  • Alleen dat wat je nodig hebt
  • Goede communicatie met de medewerkers

Planner is de adviseur

  • Meer produktie met minder mensen
  • Tekorten en overschotten
  • Kosten en baten