Software: wat bepaalt uw keuze?

Een stevig fundament laat uw personeelsplanningssoftware optimaal presteren.

Er is een grote diversiteit aan ondersteunende software op het gebied van personeelsplanning of dienstroosterplanning. Bij de aanschaf van planningssoftware beogen organisaties het plannen van medewerkers te vereenvoudigen en de efficiëntie van de inzet te verhogen. Gelijktijdig dient het gebruik van de software te zorgen voor het verhogen van de cliënt,- en medewerkerstevredenheid.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat in kaart is gebracht hoe het planproces moet worden ingericht. Zolang dit fundament niet in uw organisatie aanwezig is, zal de software nooit het beoogde resultaat behalen. Veel organisaties gebruiken de planningssoftware om te registreren terwijl de mogelijkheden om te plannen (pro-actief inrichten van uw personele inzet) groot zijn. De investeringen bij de aanschaf van software is groot, financieel én in mankracht bij de selectie en implementatie. Des te meer belangrijker dat de beoogde doelstelling bereikt wordt door alle mogelijkheden van de software in te zetten.

Onafhankelijk advies

Tov!Plan adviseert hoe u meer rendement haalt uit uw personeelsplanning. Het gebruik van software maakt daar onderdeel van uit. U kunt ons advies inwinnen voor optimale planprocessen, voor het aanschaffen van software of wanneer u software in huis heeft en deze beter wilt inzetten. Bij de aanschaf van software stellen wij voor u een perfect program van eisen en wensen op, waarna u zelf kunt bepalen of ook het selectietraject door ons begeleid wordt. Wij zijn onafhankelijk van software en hebben ruime ervaring met betrekking tot de meest bekende planningssoftware waaronder SP-Expert, Bosor, PlanBition, RostarFlex, RostarCas, Ayton, Harmony, PlanCare, Checks, Helpline (voorheen MCH+), Monaco, Cares.

verzameling logos

Wij komen graag langs om de mogelijkheden van personeelsplanning voor uw organisatie te bespreken.