Tov!Plan is uw kennispartner op het gebied van personeelsplanning. Wij helpen u met alle vraagstukken die betrekking hebben op personele inzet. Een professionele planning leidt nou eenmaal tot tevreden medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering en niet in de laatste plaats tevreden cliënten. We leiden planners op, maar nemen ook de planning over indien gewenst. Onze professionele planners zorgen voor een naadloze planning!

De bevolking in Nederland vergrijst en ontgroent. Het hoogtepunt van de vergrijzing wordt verwacht in 2039. Om de vergrijzing het hoofd te bieden, gaat de pensioenleeftijd omhoog en wordt de manier van werken hervormd. Organisatievormen veranderen, de wijze van werken en aansturing wordt anders. De relatie met de cliënt gaat verschuiven. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de inhoud van de functies, voor de relatie tussen leidinggevende en medewerker en ook voor de formele arbeidsrelatie. Duurzame inzetbaarheid moet er aan bijdragen dat medewerkers gezond, competent, met plezier en productief kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Medewerkers krijgen andere rollen, taken; daarvoor zijn nieuwe competenties nodig en er ontstaan andere samenwerkingsrelaties. De relatie tussen medewerker en leidinggevende verandert met deze ontwikkelingen ook. Kleinschaligheid, zelfsturende teams en solo-ondernemerschap wordt steeds meer de trend.

Dit vereist een andere strategie, een andere visie op de inzetbaarheid van medewerkers.

Om in te kunnen blijven spelen op ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en de zorg wordt van organisaties gevraagd dat zij pro actief meebewegen. Meebewegen met de veranderingen die vanuit de politiek en samenleving wenselijk en in veel gevallen ook noodzakelijk zijn. Dit vraagt veel van organisaties én haar medewerkers.

Tov!Plan helpt u daarbij. Natuurlijk hebben wij ook geen glazen bol, maar de consequenties van in te voeren maatregelen, nog uit te werken wetsvoorstellen en veranderingen hebben wij wel in kaart gebracht. Door dit met u te delen en te bespreken is het zeer goed mogelijk om zaken voor te zijn in plaats van achteraf te moeten reageren en ingrijpen.

Wilt u eens vrijblijvend met ons praten over bovenstaande, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ieder z’n vak!