Tov!Plan is uw partner in opleidingen op het gebied van personeelsplanning. De focus vanuit Tov!Plan ligt met name op het operationele vlak. Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoeveel medewerkers er moeten worden ingezet, op welk moment, met welke functie en op welke werkplek. Maar uiteindelijk gaat het erom om een zodanige planning te maken die aansluit op de wensen van de medewerkers, de wensen van de cliënten en niet in de laatste plaats de doelstellingen van de instelling of onderneming.

Er zijn talloze voorbeelden van berekeningen die precies laten zien hoeveel FTE u nodig heeft, welk leeftijdsverloop er plaats vindt, welke stuwmeren er zijn en welke kosten ermee gemoeid gaan. Middels mooie grafieken, financiële gegevens en wat al niet meer kunt u inzicht krijgen in diverse getallen. Maar hoe gaan we daar dan mee om?

Hoe gaan we om met de flexibilisering, zelfroosteren, centrale planning, decentrale planning, de nieuwe wet Werk & Zekerheid, wel of geen flexpool, geen nul uren contracten meer? Al deze vraagstukken dienen terug te komen in een roosterbeleid, maar uiteindelijk moet het beleid wel worden uitgevoerd.

Tov!Plan heeft op geheel eigen wijze vorm gegeven aan een opleiding die volledig gericht is op de planner. Hoe vertaalt de werkvraag/bezettingseis zich naar een rooster? Hoe moet het roosterbeleid worden uitgevoerd, zodat de doelstellingen voor eenieder wordt bereikt. Hoe combineren we zelfroosteren bijvoorbeeld met een professionele planorganisatie? Aan welke profielen moet een planner voldoen om hier vorm aan te geven.

Een unieke opleiding die niet ophoudt na een paar bijeenkomsten en een certificaat. Tov!Plan leidt zodanig op dat er sprake is van een professionalisering die het vak personeelsplanning in een ander daglicht plaatst. Planners die weten wat ze moeten doen, die kunnen adviseren en die vooral kunnen meedenken en meebewegen met een veranderende markt op het gebied van personele inzet.

Wilt u eens vrijblijvend met ons praten over bovenstaande, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ieder z’n vak!