john

Tov!Plan is de specialist in personeelsplanning

U kunt ons benaderen voor:

  • Advisering en Opleidingen met betrekking tot personele inzet.
  • Opzetten en begeleiden rooster/plan bureau
  • Flexibilisering
  • Zelfroosteren
  • Ondersteuning bij selectietrajecten van personeelsplanningssoftware.
  • Begeleiding van implementatietrajecten van personeelsplanningssoftware.

Onze filosofie

Tov!Plan is in januari 2013 opgericht door John Tier en Arnold Panis. De afgelopen 20 jaar hebben wij veel ervaring opgedaan op het gebied van personeelsplanning. Personeelsplanning is een vak dat voor ons geen geheimen meer kent, maar nog wel voor veel bedrijven en instellingen. Juist in de economisch moeilijke tijden is er binnen organisaties een grote behoefte aan evenwicht tussen organisatiedoelen, medewerkerswensen, cliënt-eisen en marktwerking. Personeelsplanning is daarbij een belangrijke sleutel tot succes. Vanuit deze overtuiging willen wij met Tov!Plan ons inzetten om ook in uw organisatie balans te bereiken door het professioneel inzetten van personeelsplanning. Hierbij richten wij ons op planningsprocessen, onafhankelijk van software. Uw organisatiedoelen zijn leidend. Door onze brede kennis van personeelsplanning, maar ook van de veelheid aan softwarepakketten die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn wij in staat om elk personeelplanningsvraagstuk te begeleiden en eventueel op te lossen.

arnold

Betrokken partner

Onze kracht is onze kennis én onze betrokkenheid bij uw vraagstuk. Wij zien ieder personeelsplanningsvraagstuk als een nieuwe uitdaging en werken met professionele consultants om tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen. Dit doen wij samen met u als partner waarbij wij een lange termijn relatie nastreven. Ons motto is ; zeggen wat je doet en doen wat je zegt!  Met alle opgedane ervaringen de afgelopen 20 jaar op het gebied van Personeelsplanning wil Tov!Plan een vervolg geven aan het professionaliseren van strategische personeelsplanning in de meest brede zin van het woord. Dit betekent dat Tov!Plan zich zal focussen op de planprocessen zonder direct te focussen op softwarematige oplossingen. Wat is er nodig de komende jaren, welke efficiencyslagen moeten er gemaakt worden, welke mogelijkheden zijn er kijkende naar vraag en aanbod, wat is de impact van de flexibilisering op de wat langere termijn, welke softwarematige oplossingen zijn er voor handen, wat moet er worden ontwikkelt en welke zijn geschikt voor specifieke wensen en eisen etc. etc. Omdat Tov!Plan van mening is dat deze vraagstukken heel veel vereisen van alle professionals in de markt en er heel veel kennis te vergaren is om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden, is samenwerking hard nodig. Aan de ene kant met de leveranciers en aan de andere kant met de organisaties zelf. Door deze kennis te bundelen, uit te breiden en te combineren ontstaan er oneindig veel mogelijkheden op het gebied van personeelsplanning. Hierdoor is Tov!Plan in staat om alle vragen op het gebied van personeelsplanning te beantwoorden.

Graag nodigen wij u uit om met ons een kennismakingsgesprek te voeren zodat wij een en ander mondeling kunnen toelichten.

Met vriendelijke groet,

John Tier                                           Arnold Panis

06 47834799                                    06 52062493

j.tier@tovplan.nl                               a.panis@tovplan.nl